Ieder bedrijf kent met regelmaat woelige periodes: de overdracht van het familiebedrijf naar een nieuwe generatie, het aanboren van een nieuwe markt, de introductie van een nieuw product. Ont-wikkeling helpt bedrijven om vanuit erkenning voor het oude een nieuwe weg in te slaan.

De effectiviteit van managers en medewerkers wordt door veel meer factoren bepaald dan door iemands vakkundigheid. We hebben allemaal te maken met relaties en interacties die ons gedrag sturen. Ont-wikkeling onderzoekt het gedrag van mensen in hun werk en helpt hen door middel van individuele of teamsupervisie dit gedrag te onderzoeken, patronen te (h)erkennen en beter af te stemmen op het doel.

De maatschappij verandert ontzettend snel. Bedrijven moeten zich hieraan aanpassen en dat betekent dat mensen hun vaardigheden en competenties moeten blijven ontwikkelen. Ont-wikkeling helpt managers en medewerkers om beter om te gaan met veranderingen op de werkvloer, zoals digitalisering, een hoge werkdruk of een andere taakinvulling, bijvoorbeeld door de introductie van zelfsturing.

Ont-Wikkeling

Ontrafel eerst bestaande patronen om tot een nieuwe dynamiek te komen
Ieder bedrijf is in feite een stelsel van relaties, interacties en betekenissen. Het gedrag van de medewerkers wordt maar ten dele bepaald door hun eigenschappen en vaardigheden. Een ander deel van hun gedrag wordt gestuurd door de dynamiek van de systemen waarin ze functioneren. Je kunt alleen succesvol aan veranderingen en ontwikkeling werken, als je ook oog hebt voor relaties en interacties.

Ont-Wikkeling

Kampweg 11S
7397 NK, Nijbroek
06 - 430 686 68

ines.kornmann@gmail.com

Naar Contactformulier