Wat zijn organisatieopstellingen?

‘De "nieuwe jongen" staat alleen en nogal onzeker in een hoekje, terwijl zijn drie collega's een groepje hebben gevormd in het midden van de kamer, wijdbeens en agressief. Aan de andere kant van de kamer staat de baas. Ze heeft haar team de rug toegekeerd en is volledig toegewijd aan de client / klant, die met gevouwen armen en een gefronst voorhoofd tegenover haar staat.

De persoon die iedereen zijn positie in de kamer heeft toegewezen doet een stap terug, kijkt naar zijn werk en knikt uiteindelijk. Ja, dat is precies hoe het elke dag werkt in zijn organisatie. En die achteraan in de hoek, dat is hij.’

Organisatieopstelling of ook systeemopstelling is de naam van een methode die sinds een paar jaar wordt gebruikt om de innerlijke structuren en netwerken van relaties in bedrijven en organisaties te doorgronden. Het vindt zijn oorsprong in de familieopstelling, een gezinstherapiemethode die in Duitsland werd ontwikkeld door Bert Hellinger. Door middel van het opstellen van representanten voor verschillende elementen, zoals teamleden, afdelingen of stakeholders, wordt de onderliggende structuur en mogelijk verborgen patronen zichtbaar gemaakt. Dit geeft waardevolle informatie over relaties, communicatie, leiderschap en andere cruciale aspecten van je organisatie.

Er zijn veel mogelijke toepassingen voor organisatieopstellingen: ze helpen om de eigen rol in het bedrijf te heroverwegen, om zekerheid te krijgen bij komende beslissingen, om conflicten met collega's op te lossen of om veranderingen aan te pakken. Ze kunnen ook waardevolle inzichten opleveren voor uiteenlopende strategische vraagstukken zoals de oprichting van een filiaal of de samenwerking van teams.

Wat kun je verwachten tijdens onze organisatieopstellingen?
Inzicht en begrip over hoe verschillende elementen met elkaar verbonden zijn en welke impact ze hebben op het geheel.
Oplossingsgericht denken hoe knelpunten en obstakels die groei en succes belemmeren overwonnen kunnen worden door nieuwe perspectieven en benaderingen te verkennen.

Verbinding, effectieve communicatie samenwerking versterken en harmonie bevorderen tussen teamleden, afdelingen en andere belanghebbenden
Leiderschapsvaardigheden verder ontwikkelen en doelgericht inzetten om veranderingen en groei te stimuleren.

Hoe werkt het praktisch?
De persoon die advies zoekt, kiest uit de deelnemers aan het seminar vertegenwoordigers die hem/haarzelf, zijn/haar baas, collega's of zelfs hele teams of afdelingen belichamen, en rangschikt ze intuïtief in de ruimte. En dan gebeurt er iets bijzonders. De opgestelde representanten blijken lichamelijk en emotioneel heel goed aan te voelen wat zich op de werkvloer afspeelt.
Op deze manier krijgt een probleem voor de ogen van de deelnemers vorm en wordt het niet alleen theoretisch besproken. In veel gevallen bereik je je doel veel sneller dan met counselinggesprekken.
Vooral belangrijk is de feedback van de vertegenwoordigers over de rollen waarin ze zijn terechtgekomen: Voelen ze zich veilig of onzeker op hun plaats, geïntegreerd of buitengesloten? Wat vinden ze van hun baas die alleen oog heeft voor de klant? En wat met hun collega die alleen in de hoek staat? Het is fascinerend hoeveel de gevoelens van de vertegenwoordigers lijken op die van de ‘originelen’ mensen.

Werkatelier
Een WerkAtelier biedt voor iedereen die aanwezig is veel leerzame ervaringen. Zowel voor degene die zijn vraag inbrengt, als ook voor de deelnemers in de kring en als representant, maar ook voor ons als begeleiders. Wij gaan ervan uit dat iedereen die aanwezig is zijn eigen vragen heeft. Soms is een vraag helder, soms niet, maar er is altijd wel iets waar je tegenaan loopt, waar je benieuwd naar bent, of waar je over wilt leren. Kom voor jezelf aannemen wat er voor je is. Dat kan ook via een plek als representant of vanuit de kring als getuige van het proces van iemand anders.
Op de avonden is er ruimte om twee tot drie vragen van deelnemers uit te werken in een ruimtelijke opstelling.
Je kunt er kennis maken met systemisch werken of je kennis verdiepen. Het is een plek om ons en onze manier van werken te ontmoeten.

Mocht je een vraag in willen brengen, dan kun je het ons laten weten. Heb je (nog) geen vraag ben je van harte welkom om als representant of toeschouwer mee te doen.

Graag van te voren even aanmelden. Wij beperken de groep tot 25 deelnemers.

Organisatieopstelling

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
{Datum:body} {Datum:validation}
{Tijd:body} {Tijd:validation}
{Locatie:body} {Locatie:validation}