Werkatelier inzetten van opstellingen uit Familie en Gestalttherapie ter ondersteuning van het bewustwordingsproces

Iedereen kent het gevoel van in een impasse te geraken in het gesprek met cliënten / supervisanten.

De client wil reflecteren op ervaringen in het contact met anderen , maar kan er niet de juiste woorden aan geven. Het gesprek erover blijft in kringetjes draaien. Of je voelt aan dat de ervaring van de client ingebed (verstrikt) is in de context van de familie van herkomst. ( bij supervisanten ook in de organisatiecontext) Je merkt dat taal alleen niet voldoende is om het proces van bewustwording op gang te brengen omdat verborgen dynamieken in het onbewuste verstopt zijn.

Vanuit onze systeemgerichte en ervaringsgerichte benadering is de stap naar het werken met (familie-)opstellingen en methodieken vanuit de Gestaltbenadering dan een voor de hand liggende. Opstellingswerk bouwt immers voort op de veldtheorie en systeemtheorie, die ook de basis vormen van onze manier van hulpverlenen en superviseren.

Tegelijkertijd vergt deze stap moed en bovenal methodische vaardigheid. In het systemische werkveld is een veelheid aan aanbod en visies op het terrein van opstellingswerk. Visies waar wij ons thuis bij voelen, maar ook visies die soms ver bij ons gedachtengoed liggen. Systemisch werken is ook niet hetzelfde als systeemgericht werken, zoals wij dit beogen in onze methodiek.

Het betrekken van de context van een client in gesprekken kan verhelderend werken en ondersteunend zijn aan individuele (therapeutische) processen. Daarnaast kunnen opstellingen soms ook een gemiste kans zijn om het systeem uit te nodigen en met gezinnen/families/teams te werken. De context opstellen door middel van representanten of tafelopstellingen met behulp van figuren laat de client direct ervaren hoe hij zich in het systeem verhoudt tot die context. Het inzicht wordt dan meerperspektiefisch, het leren ervaringsgericht.

In de masterclass

  • Maak je kennis met de basis van systemisch werk en leer je de invloed van dynamieken in organisaties of families herkennen.
  • Krijg je inzicht welke dynamieken in (familie)systemen aan de orde zijn
  • Leer je een miniopstelling te begeleiden
  • Leer je methodieken uit te Gestaltbenadering toe te passen
  • Leer je bewegingen te creëren welke het (therapeutisch) proces van de client bevorderen

 

Graag van te voren even aanmelden. Wij beperken de groep tot 12 deelnemers.

Psychosociaal werk

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
{Datum:body} {Datum:validation}
{Tijd:body} {Tijd:validation}
{Locatie:body} {Locatie:validation}