supervisie ontwikkeling 3

In de huidige tijd van snelle veranderingen moeten organisaties zich voortdurend aanpassen. Of het nu gaat om de introductie van zelfsturing, digitalisering van processen die voorheen op papier of via de telefoon verliepen of aanpassen aan wet- en regelgeving, veranderingen brengen altijd druk met zich mee. Wat vandaag van waarde is, is morgen al weer achterhaald.

Daarnaast leggen mensen ook zichzelf veel druk op, bijvoorbeeld de druk om zichzelf te blijven ontwikkelen. Of de druk om naast een goede medewerker en collega ook een goede partner, ouder of mantelzorger te zijn. Dit alles samen leidt ertoe dat veel mensen burn-out raken.

Ont-wikkeling helpt mensen efficiënter om te gaan met de verwachtingen van hun manager, collega’s of zichzelf door gerichte begeleiding. De coaching-trajecten richten zich altijd op een concrete hulpvraag. Wij brengen samen met de medewerker in kaart waarom de hulpvraag is ontstaan en wat er in de weg staat om stappen te zetten om aan de verwachtingen te voldoen. Van daaruit ontstaat ruimte om nieuwe vaardigheden en nieuw gedrag aan te leren dat past bij het ontwikkelingsdoel.


Ont-wikkeling richt zich met name op de volgende sectoren, Agrarische bedrijven, Familiebedrijven, Zorgorganisaties en het Onderwijs.