De huidige tijd vraagt van bedrijven dat ze sneller moeten veranderen dan ooit. Dat betekent dat ze sommige oude dingen moeten loslaten, en dat is lastig. Helemaal in familiebedrijven, waar familiebanden en zakelijke relaties dwars door elkaar heen lopen.

Ont-wikkeling is ervan overtuigd dat die relaties vaak minstens zo bepalend zijn voor de uitkomst van veranderprocessen dan de feitelijke maatregelen die genomen worden, zoals het anders beleggen van verantwoordelijkheden of het veranderen van processen. Wij helpen bedrijven om vanuit de erkenning voor het oude nieuwe wegen te onderzoeken.

Wij werken vanuit een systemische aanpak. Dat wil zeggen dat we kijken naar dynamieken in relaties tussen mensen en de wetmatigheden waarop deze zijn gebaseerd. Daarvoor gebruiken we onder meer theorieën uit de (familie)bedrijfskunde en de begeleidingskunde. We brengen in kaart: hoe zijn de werkprocessen georganiseerd en zijn deze efficiënt? Zijn verantwoordelijkheden duidelijk belegd en pakt iedereen zijn verantwoordelijkheid of nemen anderen (al dan niet onbewust) taken en besluitvormingsprocessen over? Doet iedereen werk dat past bij zijn vaardigheden en zingeving? Is er voor iedereen balans tussen geven en nemen? Welke externe ontwikkelingen geven aanleiding om dingen te veranderen?

Vanuit deze brede visie op zowel de bedrijfseconomische kant als de intermenselijke relaties helpen we bedrijven om inzicht te krijgen in onbewuste drijfveren en belemmeringen in de dynamiek. Zo ontstaat ruimte om zaken daadwerkelijk anders aan te pakken, passend bij de doelstellingen van het bedrijf en de drijfveren van de mensen die er werken.

We dragen tijdens het bedrijfsbegeleidingstraject kennis over en leren mensen hoe zij zelf met andere ogen naar hun eigen organisatie kunnen kijken, zodanig dat zij toekomstige verandertrajecten zonder externe hulp kunnen aanpakken.


Meer weten over onze aanpak? Neem vrijblijvend contact met ons op.

"Het opnieuw ontdekken van traagheid"

Op basis van diepgaande analyse van problemen met ruimte voor nuances en ongewone perspectieven zal vreugde ontstaan te experimenteren, om nieuwe paden te kunnen bewandelen.

Supervisie is leren door reflectie op het eigen handelen. Het is een ervaringsgerichte en inzichtgevende begeleidingsmethode