supervisie ontwikkeling 2

Supervisie is leren door reflectie op het eigen handelen. Het is een ervaringsgerichte en inzichtgevende begeleidingsmethode. Supervisie kan een-op-een plaatsvinden, maar ook in teams. Ont-wikkeling kijkt bij alle supervisietrajecten naar de relatie tussen medewerker, team en organisatie, daarbij rekening houdend met de context van de maatschappelijke ontwikkelingen.

In de supervisietrajecten laten we medewerkers reflecteren op hun eigen gedrag: hoe is dit gedrag dienend aan het doel dat het team of de organisatie heeft geformuleerd? Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Hoe kan ik mijn gedrag veranderen? Hoe kunnen collega’s mij daarbij helpen? En uiteraard ook omgekeerd: hoe kan ik collega’s helpen om tot de gewenste verandering te komen? Wij stimuleren dat de supervisant reflectie op zijn eigen handelen integreert. Zo wordt dit een blijvend onderdeel van zijn of haar leerproces.

We kijken bij teamsupervisie sterk naar de kwaliteiten die in het team aanwezig zijn en de manier waarop die kwaliteiten worden gebruikt. Vaak kunnen we er met een paar kleine veranderingen voor zorgen dat mensen beter uit de verf komen en meer plezier krijgen in hun werk.
Ont-wikkeling heeft ruime ervaring met supervisietrajecten in zorg, welzijn  onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn het begeleiden van teams die zelfsturend of zelforganiserend gaan werken en het begeleiden van de overgang naar een volledig nieuw zorgconcept of onderwijsmethode.
Supervisie is leren door reflectie op het eigen handelen. Het is een ervaringsgerichte en inzichtgevende begeleidingsmethode.