werkwijze ontwikkeling

Ieder traject start met een klantvraag. Die klantvraag vertalen wij naar een voorstel voor een traject. Voordat we dit traject starten doen we een uitgebreid vooronderzoek aan de hand van vragenlijsten, interviews en scans. Op die manier brengen we in kaart of het voorgestelde traject nog enige aanpassing behoeft om het gewenste resultaat te bereiken.

In alle trajecten, of het nu bedrijfsbegeleiding, supervisie of coaching is, werken we aan gedrag, overtuigingen, drijfveren en competenties van mensen. We laten mensen oefenen met ander gedrag en ervaren wat het effect is van hun gedrag op anderen. Zo geven we mensen inzicht in de wisselwerking tussen hun eigen denken en handelen en het denken en handelen van anderen. We maken interacties en verbanden zichtbaar zodat mensen zich bewust worden van de groepsprocessen en hun eigen rol daarin.

Ont-wikkeling helpt haar klanten niet alleen bij de huidige hulpvraag, maar geeft ze de tools om ook in de toekomst verandervaardig en ontwikkelingsgericht te blijven. We leren mensen hoe ze voortdurend kritisch kunnen kijken naar de organisatieprocessen en hun eigen rol daarin. We leren ze ook welke andere vormen van samenwerking, aansturing en besluitvorming er zijn en welke vormen het best passen op welk moment. Op deze manier maken we organisaties verandervaardig, zodat ze toekomstige veranderingen of moeilijke situaties snel en effectief aanpakken.


Wilt u meer informatie over onze diensten. Neem dan vrijblijvend contact met ons op.