werkwijze ontwikkeling 2

Ont-wikkeling richt zich met name op de volgende sectoren:

Agrarische bedrijven

Agrarische bedrijven staan momenteel onder grote druk, onder meer door continu veranderende wet- en regelgeving. De aanpak uit het verleden werkt in de huidige tijd niet meer. Daar komt bij dat agrarische bedrijven vrijwel altijd familiebedrijven zijn, waardoor de familiedynamiek per definitie invloed heeft op zakelijke beslissingen. Ont-wikkeling helpt agrarische bedrijven om onbewuste drijfveren zichtbaar te maken. Hierdoor ontstaat ruimte om zakelijke beslissingen op een rationele manier te nemen.

Carla en Ines hebben beide veel affiniteit met deze sector. Carla werkte in haar jeugd en studietijd bij verschillende agrarische bedrijven. Ines woont op het platteland en ook haar partner is in deze markt actief.

Familiebedrijven

In familiebedrijven beïnvloeden zakelijke relaties en familierelaties elkaar per definitie. Relaties zijn vaak veel bepalender zijn voor de uitkomst van veranderprocessen dan de feitelijke maatregelen die genomen worden. Ont-wikkeling helpt familiebedrijven inzicht te krijgen in de dynamieken van relaties en van daaruit alle betrokkenen tot hun recht te laten komen, op de plek die hen en de organisatie past.

Zorgorganisaties

De zorg staat onder grote druk. De personeelstekorten lopen op en de druk op kostenverlaging neemt toe, waardoor medewerkers vaak al jaren op hun tenen lopen. Tegelijkertijd wil het management dan ook nog vaak nieuwe organisatievormen introduceren, zoals werken in zelfsturende teams. Medewerkers raken alleen al bij de gedachte aan verandering in paniek, want ze hebben het gevoel dat ze er echt niets meer bij kunnen hebben. Met gerichte supervisie en coaching helpt Ont-wikkeling medewerkers en teams bij de adoptie van nieuwe werkvormen die tot doel hebben de werkdruk te verlagen.Meer weten over onze aanpak? Bel Ines op 0643068668 of Carla op 0615414424